Dezinfekční prostředky s virucidním účinkem

Bode – Aldehydový dezinfekční prostředek s čistícím účinkem na nástroje a endoskopy a pro vyšší stupeň dezinfekce, vhodný i pro dezinfekci v ultrazvukové lázni. Regenerační emulze Silonda sensitive Reparační a ochranný tekutý krém s regeneračním účinkem na bázi včelího vosku. Má plný virucidní účinek.

Tekutá forma obsahuje vitamín E, panthenol a. Dezinfekční přípravek na ruce s plnou virucidní účinností. Spektrum účinnosti: baktericidní (MRSA), tuberkulocidní, plně virucidní , fungicidní.

Návod k použití: Používá se neředěný. Antimikrobiální mycí a dezinfekční prostředek na ruce a pokožku. B = virucidní (usmrcují viry).

Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na ruce s plným virucidním účinkem , určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. Požadavky na dezinfekční prostředky. Septoderm gel, gelový dezinfekční přípravek.

Gelový dezinfekční přípravek na bázi kombinace alkoholů. Určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. Rychlý virucidní účinek.

Tekutý alkalický čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem pro strojní ošetření zdravotnických prostředků (baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní, virucidní , destabilizující, deaktivující a dekontaminující priony). Dezinfekce je metoda, která slouží k odstranění choroboplodných zárodků pomocí chemických prostředků a fyzikálních postupů. Alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci malých ploch a předmětů postřikem. Plochy a předměty kontaminované biologickým materiálem je nutno před čištěním dekontaminovat přípravkem s virucidním účinkem. Každé oddělení má jako součást.

Připravují se pro každou . Banox tablety – 3tablet. GHS- látky nebezpečné pro životní prostředí GHS- dráždivé látky . Lze spojit použitím dezinfekčních prostředků s mycími a čistícími. Koncentrovaný kyselý tekutý prostředek určený pro pravidelné čištění. Určený pro chovy hospodářských zvířat, zejména pro turnusovou dezinfekci stájí a hal.

Razantní dezinfekční účinek. Staphylococcus aureus, E. Pseudomonas aeruginosa, Pr. Je vhodný jako prevence . Je zlatým standardem pro . Pro profesionální použití. Tento přípravek je určen pro potřeby nemocnic, léčeben, domovů důchodců, výrobny potravinářského průmyslu, kuchyní, hotelů, škol, veřejných institucí, .

První stupeň desinfekce přístroje nebo pomůcky se provádí ihned po jejich použití přípravkem s virucidním účinkem , pak následuje mechanická očista a poté se. TBC), fungicidní, virucidní (vč. HIV, HBV, HCV,. Rota, Adeno, Noroviry), účinný proti multirezistentním stafylokokům (MRSA). Poznámka: výborná kožní snášenlivost, zcela bez parfemace.

Doporučujeme pro provádění HDR a CHDR, . Jsou-li předměty kontaminovány biologickým materiálem, je vhodné před etapou očištění provést dezinfekci prostředkem s virucidním účinkem. Do dezinfekčního roztoku k provedení vyššího stupně dezinfekce se ponoří suché zdravotnické . Při přípravě dezinfekčních roztoků se vychází z toho, že je prostředek 1. Nejprve dávkujeme množství vody, potom přesné množství dezinfekčního prostředku. Předměty, které přicházejí do styku s .