Dimenzování klimatizace

Výpočet chladicího výkonu klimatizace. Vyplňte předpřipravená pole dle vámi požadovaných parametrů a získáte celkový doporučený chladicí výkon klimatizace pro daný objekt nebo místnost. Zjednodušený výpočet tepelných zisků online pro návrh a dimenzování chladícího výkonu klimatizační jednotky pro jednu místnost, například typu split. Stanovení vhodného výkonu klimatizace ovlivňuje spoustu faktorů (počítače, el. zařízení, situovanost místnosti podle světových stran, počet osob v místnosti atd.) a proto jsme pro Vás připravili pouze orientační tabulku s potřebnými výkony.

Přesný výkon Vám určí zaměřovací technik, až při zaměření v prostorách kde by jste . Seminář OS Klimatizace a vétrání.

NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ CHLADIVOVÉHO KLIMATIZAČNÍHO. Vladimír Zmrhal, František Drkal. VUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Toto je však problém návrhu vhodné klimatizace.

Při nesprávném dimenzování a výběru získáme energeticky málo účinné, t. Klimatizační jednotky jsou konstruované tak, že v klimatizovaném prostoru vzduch odvlhčují. Voda ze vzduchu se na chladiči vysráží a musí se odvést. Při návrhu větracího zařízení je nezbytným krokem správné provedení tepelné bilance prostoru.

V první části článku je uveden popis hlavních zásad návrhu a výpočtové vztahy tepelné bilance. Při dimenzování množství přiváděného vzduchu se vychází z několika požadavků. Nejdůležitějším požadavkem je nepřekročení maximální vlhkosti φ =. Následně se kontroluje intenzita výměny vzduchu. V letním období se přivádí 1 venkovního vzduchu.

Možný postup výpočtu s pomocí h-x . Náročný výpočet potřeby klimatizace přebírá v celém rozsahu software Therm. Snadno ovladatelné uživatelské rozhraní umožňuje uživateli správně dimenzovat nároky na klimatizaci. Výsledkem propočtu je podrobná dokumentace, kterou můžete snadnou vytisknout nebo zkopírovat do oblíbeného textového editoru.

Dimenzování klimatizace – tepelná zátěž. Podle množství tepla, které vzniká v místnosti, tepelné zátěže, volíme velikost klimatizačního zařízení. Cíle diplomové práce: Stanovení množství větracího vzduchu. Psychrometrický výpočet letního a zimního provozu. Zpracování potřebné výkresové . Práce dále řeší návrh větrání strojovny, výběr klimatizačních jednotek a jejich měření a regulaci.

Součástí diplomové práce je také vypracovaná výkresová dokumentace a rozpis materiálů. Jedná se o větrací a klimatizační zařízení a jejich součásti.

Ohřívače a chladiče vzduchu, zařízení pro zvlhčování vzduchu, filtry atmosférického vzduchu,zařízení pro zpětné získávání tepla, vzduchovody a jejich součásti, provedení, dimenzování , ekonomické výpočty a provoz. Chladicí zařízení pro klimatizaci , kondenzátory a . Cílem diplomové práce je návrh a dimenzování zařízení pro klimatizaci společenského sálu a větrání bufetu, šaten a hygienických zařízení. Dílčími cíli této diplomové práce jsou výpočet tepelné zátěže klimatizovaného prostoru, psychrometrické výpočty pro letní i zimní provoz, návrh distribuce vzduchu, strojovny klimatizace , . Systémy větrání a klimatizace , použití a funkce.

Rozvody topných a chladicích médií. Všichni už známe standardní nástěnné klimatizační jednotky v bílém provedení umístěné na zdi. Tato diplomová práce se zabývá analýzou systémů techniky prostředí restauračního zařízení s kuchyní a jídelnou.

Počítačové simulace pro návrh klimatizace pavilonu Indonéská džungle Zoo Praha. Design Suport Simulations for The Prague Zoo Indonesian Jungle Pavillion. Příspěvek pojednává o počítačovém modelování a . Kniha obsahuje kromě teoretických základů větrání a klimatizace hlavně přehled větracích a klimatizačních soustav a jejich částí, poukazuje na jejich praktické uplatnění v budovách určených na různé účely, poskytuje návod na jejich dimenzování , odborné veřejnosti zpřístupňuje metodiku návrhu rozvodu vzduchu a jeho . Předmět je částí vědního oboru zabývajícího se technikou prostředí a obsahuje tyto části:Teoretické a hygienické základy větrání a klimatizace.

Větrací a klimatizační zařízení a jejich součásti. Návrh a dimenzování zařízení. Chlazení a zpětné získávání tepla. Soustavy zařízení a jejich regulace.