Electrolux trouba nastavení času

Nastavení a změna denního času. Trouba funguje jen s nastaveným časem. Po připojení trouby k síti nebo po výpadku elektrického proudu automaticky bliká Denní čas. Ke změně již nastaveného denního času stiskněte několikrát tlačítko.

Upozornění Viz kapitola.

Bezpečnostní informace“. Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušen- ství. Před prvním použitím spotřebič vyčistěte. Důležité Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

Všeobecné informace a rady. Poznámky k ochraně životního prostředí. Po připojení spotřebiče k elektrické síti, po výpadku elektrického proudu nebo není-li nastaven.

Můžeme vám ještě nějak pomoci?

Do vyhledávání nezahrnujte název značky ani výrobní číslo (PNC). Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a. Na displeji se zobrazí nový čas. Vypnutí zvukové signalizace. Návod k nastavení mikrovlnného výkonu. Za nějaký čas však pro Vás tato trouba bude již nepostradatelná.

Stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ”. Po nastavení počkejte vteřin: Kontrolka. Konec pečení” se rozsvítí a displej se vrátí k dennímu času. Když skončí doba pečení, trouba se automaticky vypne, zazní zvukový signál a kontrolka začne blikat. Ovladače trouby a termostatu nastavte na nulu.

K rozmrazování potravin. Slouží k nastavení času. K nastavení , změně nebo kontrole denního času. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče.

Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál. K ovládání trouby slouží dva otočné knoflíky a displej, který zobrazuje nastavení času , délku trvání pečení, ale lze také využít jako minutku.

Dobrý den, obsahuje ovládání i odložený start? A na kolik hodin maximálně? CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní části to-. JAK POUŽÍVAT ČASOVÝ SPÍNAČ A VOLITELNÉ ZOBRAZENÍ ČASU. Při nastavování hodin je vhodné mít dvířka trouby otevřená.

Na nastavení hodin pak máte. Jinak máte na každý krok jen vteřin. Es fehlt: electrolux.