Soustružnické nože rozdělení

Popis všech druhů klasických soustružnických nožů podle způsobu práce a směru jejich posuvu. ANOTACE: Prezentace slouží žákům k seznámení se s jednotlivými druhy soustruhů, popis základních částí hrotového soustruhu, rozdělení soustružnických nožů , jejich upínání do nožové hlavy, význam vhodného upínání obrobku, volba řezných podmínek a význam chlazení při obrábění. Soustružnické nože pro ruční soustružení dřeva – tzv. Rozdělení držáků dle ISO.

Mezi základní soustružnické nože patří: Uběrací nůž čelní, uběrací nůž přímý, rohový nůž, uběrací nůž ohnutý . Radiální nože – rozdělení dle směru posuvového pohybu.

Posuvová převodovka: Obsahuje nortonovu převodovku, umožňující nastavení rychlosti posuvu nebo seřízení kombinace posuvu a otáček při řezání závitů. Označení nožů pro soustružení dle ISO, PN, DIN, F, GOST:. Vzhledem k chemické složení, lze rozdělit na následující skupiny SK: ? Co s možnými přísadami TaC, NbC.

NÁSTROJE – SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE. Z technologického hlediska se rozlišují soustružnické nože radiální (nejčastěji užívané), prizmatické, kotoučové a tangenciální. Při obrábění houževnatých materiálů vznikají dlouhé plynulé třísky, které poškozují povrch a špatně se odstraňují.

Pro lepší utváření třísek se doplňuje čelní plocha nože žlábkem, tzv.

Nástrojem pro soustružení je soustružnický nůž. Podle způsobu prováděné práce. U těchto nástrojů se během obrábění mění úhly (α, γ).

Jejich nejdůležitější částí je břit, kde se určuje tzv. GEOMETRIE BŘITU, na břitu závisí na něm průběh vlastního procesu obrábění, produktivita a hospodárnost obrábění. Příklady mechanického upnutí vyměnitelné břitové destičky (VBD) v tělese nástroje. Nabízíme kvalitní soustružnické nože s pájenými SK plátky určené pro frézování a soustružení rozličných materiálů.

VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE. Příručka základů soustružení. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektuCZ. Tvorba elektronických učebnic . SOUSTRUŽENÍ základní pojmy síly při soustružení nástroje na soustružení soustružení kuželů soustruhy upínání obrobků. Počátek práce se věnuje obecnému popisu soustružení.

Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného typu upínače a VBD. Na dílčí operace je vhodné rozdělit operace složené z čelního, podélné ho a kopírovacího soustružení z důvodu lepšího posouzení vhodnosti typu těla nože. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Anotace: Slouží jako podklad pro výuku obrábění. Charakteristika soustružení , řezné podmínky, rozdělení nožů.

Text určen pro studenty 1. Identifikace řezné části soustružnického nože. Vhodným pomocníkem na tábory, či krátké pobyty v přírodě jsou zvláště multifunkční nože, které . Závitové nože na vnější metrické závity. V ýstružníky, výhrubníky, záhlubníky.

Ubírací nůž přímý – 45°. Prodej ručního i elektrického nářadí, nástrojů a měřidel pro soustružení, frézování , vrtání, závitování, vystružování, vyvrtávání, broušení, upínání. V závěru práce, tedy její třetí části je pojednáno o chladících řezných kapalinách a jejich rozdělení. Držáky pro upínání soustružnických nožů a osových nástrojů.

A OBRÁBĚCÍ CENTRA NA ROTAČNÍ SOUČÁSTI. CNC SOUSTRUŽNICKÉ STROJE. Pro soustružnické stroje je charakteristický hlavní řezný pohyb dosahovaný otáčením obrobku. Na přesnosti uložení rotující čin- né části (vřetena, upínací desky) .