Soustružnický nůž popis

Soustružnický nůž představuje typickou geometrii řezných nástrojů. To znamená, že řezná gemetrie při vlastním obrábění může být jiná než geometrie nože, jednak podle polohy stopky vůči ose obrobku (natočení nože), jednak podle polohy špičky vůči ose obrobku (pod nebo nad). Pro samotný proces řezání je potřeba soustružnického nože.

Nůž může mít různý tvar i velikost, má upínací část (těleso nože) a činnou část (hlava nože). Plochy nože Hlava je opatřena břitem, který je určen geometrií – jedná se o souhrn parametrů (úhlů), které určují jeho tvar.

Popis všech druhů klasických soustružnických nožů podle způsobu práce a směru jejich posuvu. Hodnoty optimálních úhlů čela jsou závislé zejména na mechanických vlastnostech obráběného materiálu, ohybové pevnosti nástrojového materiálu a na tloušťce odebírané třísky. Velikost úhlu hřbetu závisí hlavně na . Prezentace slouží žákům k seznámení se s jednotlivými druhy soustruhů, popis základních částí hrotového soustruhu, rozdělení soustružnických nožů, jejich upínání do nožové hlavy, význam vhodného upínání. Ostří nože vniká do obráběného materiálu a odděluje z něj třísky.

Geometrie soustružnického nože. Tvar soustružnického nože vybíráme podle toho, co budeme obrábět.

Závisí to na tvaru obrobku a materiálu, z něhož je obrobek zhotoven. Kvalita slinutého karbidu. H – (odpovídá K- K15) – Soustružení, vrtání a vyvrtávání šedé litiny, tvrzené litiny, kalených ocelí, lehkých a barevných kovů, dřeva a umělých hmot. Obrábění při vyšších řezných rychlostech a malých průřezech třísky.

Velmi vysoká odolnost proti opotřebení. Typ nožů: závitové vnitřní. Splňují požadavky norem DIN 28 ISO 14. Použití nožů dle značení destiček (viz. obrázek v příloze). HROTOVÝ SOUSTRUH – POPIS , DRUHY.

Suportová skříň – je upevněna na suportu. Nástroje pro soustružení čelních a vnějších válcových ploch. Popis nástroje a geometrie břitu soustružnického nože. S16M-SCLCR držák pro VBD soustružnický nůž vnitřní.

Příslušenství k frézkám). Rozměry: L: 1mm b: mm n: mm h: mm. Bakalářská práce se zabývá návrhem soustružnického nože s VBD pro vnější soustružení válcových ploch.

Počátek práce se věnuje obecnému popisu soustružení. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného typu upínače a VBD. Další kapitola se zabývá konstrukcí a technicko-ekonomickým zhodnocení . Sada soustružnických nožů mm (včetně břitových HM destiček).