Výpočet jističe podle příkonu

Tento jednoduchý pomocník vám poradí jakou zvolit proudovou hodnotu jističe. Pro zjednodušení předpokládejme, že maximální soudobý příkon spotřebičů je rovnoměrně rozdělen do všech tří fází. Pro výpočet proto není rozhodující, zda je spotřebič napájen fázovým napětím nebo napětím sdruženým.

Návrh proudové hodnoty jističe. Vybráním spotřebičů využívaných ve vaší domácnosti z předem připravené tabulky a zvolením počtu fází jističe získáte výslednou proudovou zátěž sítě dle zadaných. Základem výpočtu nebude spotřeba, ale rezervovaný příkon jističe , tedy jeho velikost.

Podle ERÚ české domácnosti mají své jističe naddimenzovány až dvojnásobně. Pro energetiky to znamená, že vlastně musí mít připravenu energii na dvojnásobek toho, co ve skutečnosti spotřebujeme. W (za předpokladu COS(Fi) = neboli odporové zátěže). Pokud by to pro napájení objektu nebylo dostačující, . Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže. Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní.

Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů? Jak velkým jističem jistit kotel 18kW? Diskuze TZB-info forum.

Z toho vyplývá, že nadproudová ochrana jističe bude o . Velikost hlavního jističe – jaký zvolit? A jistič potřebuji pro RD při vytápění 12kW. Hodnotou se automaticky rezervuje k odběrnému místu daný příkon , jenž musí být dostupný. Z pohledu pohodlného používání stále většího množství spotřebičů by bylo nejvýhodnější zvolit proudovou hodnotu hlavního jističe co nejvyšší. Proti tomu ovšem stojí omezená kapacita distribuční elektrické soustavy.

Zajištění dostatečné rezervy příkonu podle rostoucích požadavků zákazníků pro její . Pokud si chcete vypočítat velikost optimálního jističe sami, není na tom vlastně nic těžkého. Nejprve sečtěte celkový příkon všech spotřebičů ve vaší domácnosti. Tuto hodnotu najdete buď přímo na spotřebičích, nebo v jejich návodu k použití. Získanou hodnotu vydělte . Mezi přípojkovou skříní a rozváděčem za elektroměrem. Součástí celkové ceny za odebranou elektrickou energii je totiž také tzv.

Výpočet maximálního soudobého příkonu. TV, pračka, myčka, rychlovarná . Příkon hlavního jističe je vyjádřen v kilovoltampérech (kVA) nebo kilowatech (kW). Obě jednotky mají stejný rozměr (1kVA = 1kW), ale voltampér slouží jako jednotka pro vyjádření zdánlivého elektrického výkonu a watt je jednotka činného výkonu. Výkon hlavního jističe představuje množství energie spotřebované za .

Tentokráte nikoli za rezervovaný příkon podle velikosti jističe (viz foto), ale za svoji administrativní práci podle vlastního ceníku. Měsíční paušál můžeme snížit,. Aktuální údaj najdete například ve vyúčtování za elektřinu, kontrolní výpočet provedeme podle prostého vzorečku. Jističe a pojistky, které jistí v rozvaděči jen napájení jednoho daného zařízení, se dimenzují na odběr a charakter odběru toho daného zařízení ( podle toho Tak muze to byt dle predepsaneho jisteni od vyrobce (casto predimenzovane), pak za to mohou zkratove proudy, tepleny vypocet pro rozvadec, a v . Po krátké době provozování začalo docházet k vypínání hlavního jističe , když byl zapnut ohřívač vody (bojler s příkonem kW).

Výkonnější typ pasterizátoru má příkon kW. I je výsledný (fázový) elektrický prou. Peelektrický výkon velkého pasterizátoru,. U sdružené napětí napájecí sítě . Energetický regulační úřad přichystal s nástupem nového roku novinku v oblasti výpočtu ceny elektrické energie.

Hodnota hlavního jističe se uvádí v ampérech.