Výška komínu pro krbová kamna

Výstup z chatky do komína bude ve výšce 1cm( kamna jsou vysoká m). Dle normy musí být účinná výška od sopouchu min. Existuje nějaká výjimka . Typ topeniště, teplota a množství spalin, odtahové potrubí a výška komína určují, jak velký průměr musí průduch mít.

Jaká je stanovená minimální účinná výška pro komínu pro napojení spotřebiče? Mohu na komín o výšce pouhých napojit krbová kamna ?

Dobrý den, problematiku tzv. Je pro tento způsob lepší horní nebo zadní vývod kouřovodu? Vzhledem k velikosti kamen (70cm) a doporučeného umístění nad podlahou (30cm) je pravděpodobně jediná varianta připojení horním vývodem, jelikož minimální výška napojení u komínu je 127cm.

Kamna nechceme dávat do vyšší výšky. U přetlakových a vysokopřetlakových komínů , u kterých je doloženo, že spaliny v ústí komína jsou odváděny přetlakem, může být výška nad rovinou střechy snížena až na 5mm. Palivo Komíny – Poradna o vytápění – iDNES.

Stejná podmínka platí i pro podtlakový komín, kde je podtlak v komíně vytvořen . Stavíme bungalov, výška komínu je m. MUSÍ být m, ale NEMUSÍ.

Nevíte prosím, jak se dá vypočítat potřebný průměr komínu pro krbová kamna s nízkým výkonem a také výška umístění sopouchu? Celková výška komína bude m, takže sopuch bych řekl max. Radši větší průměr, když je menší účinná . Je tedy možno tyto dva spotřebiče provozovat v jednom vyvložkovaném komíně, výška komínu je do 10m (průměr vložky 150), spotřebiče stojí ve stejném podlaží a kouřovody (trubky vedoucí od spotřebičů do komína ) jsou od sebe vzdáleny asi cm-výškově. Odporuje či neodporuje to vyhlášce?

Ve vyjímečných případech je nutné nainstalovat ventilátor pro odtah spalin. Regulátor tahu může napomoci ke stabilizaci tahu. Tah je jenom stoupající teplý vzduch. Vysoká teplota způsobuje vysoký tah komína.

Do komínu jsou připojena krbová kamna se zadním vývodem, výška osy sopouchu od podlahy je cm. Nyní bychom si chtěli místo krbových kamen pořídit krbovou vložku a za ní ještě připojit odpovídající délku keramických tahů pro zvýšení akumulace topidla. Obecně se dá říct, že minimální průměr komína pro osazení krbovou vložkou je 1mm. Pro většinu nejčastěji používaných krbových vložek je komín o průměru 1mm nebo 2mm. Atipické krbové vložky větších rozměrů nebo některé krbové vložky průhledové 2mm nebo 2mm.

Tyto dokumenty dostanete při dodávce komínu nebo jsou ke stažení na našich internetových stránkách. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna , krb apod.). Výška komínu se odvíjí dle projektové dokumentace. Vhodné parametry komína pro krbová kamna jsou výška komína cca – metrů a průměr komína 1mm – 1mm.

KOMÍN JE UMÍSTĚNÝ MIMO STAVBU?

Krbová kamna 160- 1mm. Připojení kouřovodu má být zajištěno šikmo, ve směru toku spalin nejlépe pod úhlem 45°. Vývod z komína musí být nejméně 5mm pod podhledem stropu. Nejmenší účinná výška komína pro odvod spalin od krbu s otevřeným i uzavíratelným ohništěm je m. Délka volného kouřovodu před napojením do komína by měla .