Biometrie oka

Optická osa oka je definována jako přímka spojující body maximálního zakřivení rohovky a obou ploch čočky. Leží na ní uzlový bod redukovaného oka. Je prakticky shodná s anatomickou osou oka , která spojuje přední a zadní pól očního bulbu.

Celková refrakční síla emetropického oka je přibližně Dpt, . Stejně jako například otisky prstu, i duhovku oka má každý člověk jedinečnou. Proto se tohoto faktu využívá pro identifikaci osob, zvláště v případě oprávnění k přístupu do informačního .

Softwarové řízení přináší možnost spravovat až 2. Biometrické skenery oční duhovky. Jedná se o ucelenou soustavu . Vedoucí diplomové práce: MUDr. Metoda vychází z přesvědčení,.

Zařízení podobné kameře pořídí za několik sekund soubor snímků oka. V zařízení je objektiv . IRIS I které dovedou spravovat až 10.

Pro zadání do systému a . Co je optická biometrie ? Před operací šedého zákalu nebo před refrakční výměnou nitrooční čočky je potřeba změřit parametry pacientova oka a na základě tohoto vyšetření vybrat co nejpřesněji vhodnou hodnotu a typ nitrooční čočky. Dříve se tato vyšetření dělala za pomoci ultrazvuku, ale nyní je u většiny pacientů možné . Abstract: Obsahem práce je stručný úvod do problematiky ultrazvukové diagnostiky v očním lékařství a podrobněji popsané biometrické měření axiální délky oka, což je největším úskalím pro správnost provedení operace katarakty . Instituce přidělující hodnost. Fakulta biomedicínského inženýrství . Unikátní identifikace lidí trápí policii i další orgány. Blíží se ale levné biometrické technologie, které vás poznají kdykoli.

Abyste se mohli v dávných dobách identifikovat, musel vás někdo jiný poznat a ověřit. Potom se přešlo k různým formám papírové identifikace, která částečně existuje dodnes. Při narození získá každý . Výplach oka pro chemické trauma (v rámci první pomoci).

Doporučený pracovní postup – krytí oka volné. V práci je podán stručný přehled anatomie oka, optických prostředí, z nichţ se oko skládá, a základních refrakčních vad oka. Dále jsou uvedeny vyšetřovací techniky, které pacient musí podstoupit před operací katarakty ( biometrie oka , keratometrie a subjektivní změření zrakové ostrosti). Praktická část se skládá ze dvou .

Zlatým standardem v měření axiální délky oka zůstává tedy ultrazvuková biometrie s možností kontaktní a imerzní tech- niky. Rozpoznávání pomocí oční duhovky. Srovnání kontaktní a imerzní ultrazvukové biometrie s ohledem na cílovou pooperační refrakci.

Skenování otisků, duhovky, obličeje – biometrie proniká i do mobilů. Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Praha – Nadnárodní společnost zaměřená na platební karty spustila v ČR první biometrickou platební aplikaci pro mobilní telefony. Nově tak půjde potvrdit platbu z mobilního telefonu přiložením prstu místo zadávání šestimístného kódu PIN. Real-Time Modeling of Face Deformation for 3D Head Pose Estimation , IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition – Beijing, p. MPEG-Facial Animation : The Standar Implementation and . Jako interní orgán oka (a přesto viditelná zvnějšku) je duhovka dobře chráněná před vnějším prostředím a je stabilní v čase.

Jako dvourozměrný objekt je její snímání relativně nezávislé na úhlu osvětlení a změny v úhlu pohledu znamenají pouze afinní transformace. Dokonce i neafinní deformace vzoru duhovky v závislosti . V naučném slovníku lze pod heslem „ biometrie “ nalézt stručnou definici: „obor zabývající se použitím matematické statistiky pro zkoumání proměnlivosti živých organismů“.