Chráničky potrubí

Trubkový systém KOPOFLEX a KOPODUR má širokou škálu použití. Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. KOPOFLEX,KOPODUR,KOPOHALF, chráničky optického kabelu HDPE,zemní kanály KOPOKAN,trubky drenážní KOPODREN,ocelové,hliníkové,plastové bez halogenu za nejlepší ceny. Hladké potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Potrubí je vyráběno z vysokohustotního materiálu PE 80.

Barva potrubí je černá pro kabelobé chráničky, černá se žlutým pruhem pro plynové chráničky.

Materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí, kanalizace, vodovody, plyn. Kó Název, Jednotka, Hmotnost, Cena bez DPH. Počátky elektrotechnické výroby společnosti KOPOS KOLÍN a. Firma již v předválečném období dosáhla monopolního postavení mezi tvrdou domácí konkurencí.

Po válce se sortiment zvolna přizpůsobuje potřebám doby. Výrobce elektroinstalačního úložného materiálu, kabelových chrániček a kabelových nosných systémů. Společnost KOPOS KOLÍN a. Elektroinstalační materiál je hlavním oborem společnosti, řadu let se však věnuje i . Telekomunikace jsou v současné době velmi důležitým oborem v životě moderní společnosti.

Přenos informací je výnosným obchodním a současně i strategickým odvětvím. Naše úloha v tomto složitém světě nejmodernější techniky je ochrana Vašich kabelů, jak optických, tak metalických proti poškození. Pipelife dovoluje řešit i případy použití kabe- lových chrániček v přechodech pod komunikacemi, kde je nutno do- držet vysoké hodnoty kruhové tuhosti.

Tento typ zátěžových chráni- ček nachází uplatnění hlavně v uložení kabelů pod dálnice, železnice, letiště a ostatní komunikace. Ochranné hladké potrubí z polyetylénu je určeno výhradně pro ochranu tlakových aplikací uložených v zemi. Drenážní trubky s vysokou mechanickou i chemickou odolností a malou hmotností. Vyrábějí se z polyethylénu nebo polypropylénu.

Výborné vlastnosti těchto materiálů zaručují trubkám vysokou pevnost a odolnost proti nárazu při zachování dobré flexibility smotku i za nízkých teplot. Dodávají se v kotoučích. Klimaflex sb, designové skleněné ventily, pro vzduchotechniku. Slouží k ochraně tlakových aplikací.

Při menší hloubce uložení než m nebo při nadměrném působenísil je nutné plynovod uložit do chráničky. Chráničky se provádějí celistvé, musí zabezpečit potrubí proti .