Elektrické spotřebiče v domácnosti pdf

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE V. Vypracovala: Čadíková Tereza 9. Vybavenost domácností v ČR ( ). Průměrné stáří spotřebiče. Elektrické a elektronické spotřebiče v domácnosti. Druhy, princip činnosti, obsluha, bezpečné zacházení, údržba, ekonomika používání, úspory elektrické energie.

Domovní a bytový rozvo plynové spotřebiče a ekonomika jejich provozu, údržba a bezpečnost provozu. Lednice si spokojeně pobrukuje. Víš, kolik korun stojí hodina činnosti všech těchto spotřebičů ? Co k tomu potřebuješ znát a kde se to dozvíš?

Ve fyzice jste se učili o elektrické energii. Ten je u všech spotřebičů uveden v návodu . Aug Kniha v českém jazyce! Připojit stovky tisíc spokojených členů, kteří strávili bezpočet hodin vyhledávání multimediálního obsahu a online a hned teď . Je složena z části výrobní, tedy elektráren všeho druhu, dále z přenosné a rozvodné soustavy a ze spotřebičů el.

Přenosové soustavy slouží k přenosu velkých výkonů mezi hlavními uzly elektrizační soustavy. Rozvodné soustavy mají za úkol rozdělit el. Ke spotřebovanému množství je třeba také vědět, jak dlouho je energie dodávána.

Cenu jedné kilowatthodiny si . Množství spotřebované energie se uvádí v kWh. May První kapitola se zabývá spotřebou energie. Je zde zahrnuta výroba i spotřeba energie nejen v České republice, ale také v celé Evropské unii.

Dále je zaměřeno na energii v domácnosti a na vybavenost českých domácností elektrickými spotřebiči. Druhá kapitola se věnuje výběru vhodného zařízení pro . V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace pro rozdělení elektrických spotřebičů. Je zde i uveden rozdíl nákladů mezi lepším a horším spotřebičem.

Dále je v práci zmapovaná spotřeba typické domácnosti. Pohybové účinky – převádějí elektřinu na pohyb. Každé takové zařízení má elektromotor. Tepelné účinky – průchodem proudu se vodič.

Je to způsobeno nárazy volných elektronů do atomů, které tak začnou rychleji kmitat. Hasičský záchranný sbor LK ve spolupráci s Policií ČR – Krajské ředitelství Libereckého kraje Vám poradí, jak bezpečně používat elektrické spotřebiče. V našich domácnostech za poslední roky výrazně narostl počet užívaných elektrospotřebičů a mnoho z nás si dnes již nedokáže život bez nich ani představit.

Ale jen málo z nás si také.

Požár může způsobit opravdu jakýkoliv elektrický spotřebič připojený na rozvod elektrické energie, a to i ten, který s námi . Prochází-li elektrický proud jakýmkoli spotřebičem , přeměňuje se v něm elektrická energie v nějakou jinou. Jestliže ve spotřebiči za dobu t přenesou částice celkový náboj Q, vykonají síly elektrického pole práci: Práce a. Pracovníci z inspektorátu bezpečnosti práce nebo z Policie ČR by jistě dokázali uvést mnoho příkladů, kdy závady na elektrických spotřebičích způsobily úraz nebo i smrt, byly příčinou požárů a jiných škod. Současná legislativa zatím nenařizuje vykonávat pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných v domácnosti. Revize elektrických spotřebičů – proč na pracovišti ano, a v domácnostech nikoliv? Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Uvedené pojmy se tematicky vztahují k tématu elektrické spotřebiče v domácnosti. Při koupi elektrického spotřebiče si určitě štítek prohlédněte – odhadnete jeho kvalitu a věřte, že ta do.