Hasící přístroj co2 55b

Přenosný hasicí přístroj sněhový s obsahem náplně kg plynu CO2. Cena pro ESHOP s DPH: 1. Nejpoužívanější typ sněhového hasicího přístroje , např. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů.

Nově přehlednější a rychlejší. Hasící přístroje s náplní COnezanechávají při hašení žádné zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů.

Obsah hasiva : kg CO2. Rozměry : průměr 1mm, výška cca 7mm. Hasební schopnost : 55B , C. Při výběru vhodného hasicího přístroje je nutné přihlížet k třídám požárů především s ohledem na skupenství hořících látek.

Dále je nutné se řídit vyhláškou o technických podmínkách požární ochrany staveb č. Nejedná se o žádný čínský výrobek, kterými je celá ČR již zaplavená. Tento hasicí přístroj je navržen pro hašení požáru v počáteční fázi (k prvotnímu zásahu) a . S5H nebo S5B ( COnepoškodí drahé elektrické zařízení).

COse schopností 55B např. Je to povinné minimum, nikomu nebráníme, aby si pořídil do domácnosti ještě další hasicí přístroje ,“ říká Petr Kopáček, mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Pokud si koupíte výrobek.

Popisek: Hasící přístroj COSČE. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Hasicí přístroj (hovorově hasičák nebo minimax) je jedním z věcných prostředků požární ochrany. V z minimální vzdálenosti 1m.

Sněhový přístroj vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO kysličníkem. Výhodou je, že při hašení nezůstanou zbytky hasební látky. Vybaven expanzní proudnicí a držákem pro snadné uchycení.

Plynové hasicí přístroje jsou naplněny speciálním čistým hasivem FE-36. Oxid uhličitý se po použití odpaří a nezanechá žádné zbytky hasicí látky, čímž nedojde k dalším škodám a zničení zařízení, které nebylo dosud poškozeno požárem. PHP CO(sněhový) kg – hasicí schopnost . Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN -3.

Umístění hasicího přístroje dle požadavků přílohy č. A vodní nebo pěnový, 13A. K práškový, 21A elektrické energie ). Při nákupu hasicího přístroje v E-shopu provedeme první povinnou revizi zdarma.

Hasiací prístroj COdo kotolní, domácnosti a auta – Protipožiarná ochrana. Hasiaca schopnosť: 55B , C Hmotnosť hasiva: kg Hasivo: oxid uhličitý Skúškový tlak: 3bar Teplotný rozsah použitia: -°C ÷ °C Maximálna hmotnosť: 1kg Kontakt pre ATRIA. Minimum = vyhláška nařizuje sněhový ( CO) 55B. Poznámka: číslice u hasicího přístroje značí velikost požáru, který je schopen uhasit, čím vyšší číslo, tím je přístroj účinnější.

Námi dodávaný hasicí přístroj je certifikován dle ČSN . INFO: COpřenosný hasící přístroj 5kg – Sče.