Horkovzdušná trouba návod k použití

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem. Trouba je vybavena následujícími funkcemi: Funkce trouby. Pomocí této funkce můžete osvětlit vnitřek trouby , např.

K pečení koláčů až na dvou úrovních. Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Snižuje teplotu trouby (o —°C) v porovnání s tradičním pečením. Vhodné také pro sušení potravin.

Pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby. Pípnutí oznámí, že můžete změnit nastavení času. Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Přečtěte si a uschovejte je pro budoucí použití.

Stáhněte si návody k použití. Vyhledejte návod k použití vašeho spotřebiče Electrolux. V případě problémů s vaším spotřebičem nás neváhejte kontaktovat.

Náhradní součástky a příslušenství pro vaše spotřebiče najdete v našem webshopu. Zadejte číslo modelu nebo výrobní číslo (PNC): Vymazat pole pro . Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití. Před připojením do zásuvky zkontrolujte, zda napětí ve vaší domácnosti odpovídá napětí uvedeném na typovém štítku přístroje. Chcete-li zařízení odpojit, nejprve jej vypněte a pak teprve vyjměte zástrčku ze zásuvky. Elektrická vestavná pečící trouba.

Návod k obsluze , vestavění a zapojení. Tato pečící trouba byla vyrobena pro pou ití v domácnosti. Pro balení výrobků pou íváme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí znovu předělat (recyklovat), deponovat nebo znehodnotit. Zvláště důležité to je pro pečení koláčů, chleba atd.

Bez předehřátí budete muset pravděpodobně prodloužit čas pečení. Předehřátí je nutné při přípravě mražených potravin nebo polotovarů. Střídavě funguje topný článek grilu a ventilátor trouby , díky kterému horký vzduch cirkuluje okolo jídla.

Při použití grilu s ventilá- torem nastavte maximální teplotu 2°C.