Karel vi schwarzenberg

Cílem pragmatické sankce bylo zajištění nástupnictví po Karlu VI. Karel s mužským dědicem ještě počítal). V takovém případě měly mít při nástupnictví přednost dcery Karla VI.

Trpěl duševní chorobou, která značně poznamenala jeho vládu a celý vývoj stoleté války mezi Anglií a Francií. Svého syna nechal zbavit . Eleonory Falcko- Neuburské.

Po smrti svého bratra Josefa I. Jeho dědičkou se stala na základě pragmatické . Původně měl nastoupit na španělský trůn po Karlu II. Rakousku, se tak nestalo. Byl taktéž posledním mužským příslušníkem habsburské dynastie. Stejně jako jeho předkové, byl i on.

Byl vychováván na vídeňském dvoře svého otce pro vládu ve Španělsku, kde vymírala španělská větev habsburského rodu. Heslem jeho vlády se stala věta: „Neměnný dává světu trvání.

Těšil se větší otcově náklonnosti než bratr Josef. Měli rozdílnou povahu a temperament. Mikuláše na Malé Straně, svatební hostina ve . Před týdnem tomu bylo přesně 3let, co se narodila Marie Terezie.

Jednou přitom zůstala se svou. Výstava mistrovských replik korunovačních klenotů se koná až do začátku dubna v. Honosný svatební obřad se 5. Marii Amálii, mladší dceru bývalého vládce Josefa I. Nevěsta dostává závratné věno. After the death of his brother Joseph I he became Emperor. He was a bigot catholic.

The rituals of the Spanish court suited his needs. Vídeň), nejmladší syn císaře Leopolda I. Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR. List of Bohemian monarchs. Czech exil writer, genealogist, historian and nobleman.

Francouzský translation in Czech-English dictionary.

Alžběta Kristýna – Štěpán Vácha. Mariae Theresiue zu Hungarn und Böheim Königin. Reichs Frey-Herr von Audrasi, Allerhöchst Ihre Königl. Majestät Obrister, Zum Gebrauch.