Kompresor do tepelného čerpadla

Základním prvkem tepelného čerpadla je kompresor , který zajišťuje koloběh chladicího média. Nejčastěji se používají dva typy rotačních. Současně je chladivo přistříkávané do kompresoru možné využít pro podchlazení kapalného chladiva za kondenzátorem a tím zvýšit výkon.

Větší množství chladiva v . Výměna stojí do tisíc korun.

Navíc jsou tišší a mají vyšší účinnost. Scroll kompresory mají dvojnásobnou životnost než pístové kompresory. Ostatní díly tepelného čerpadla slouží dál. Zákazník si dodal kompresor s motorem 5HP (t.j. cca 4kW).

Vzhledem k tomu, že takové TČ by s chladivem R2 resp. R417a (v kompresoru je minerální olej, nelze použít R407c) mělo . Kompresorové tepelné čerpadlo.

Výparník- kompresor -kondenzátor-škrtící ventil. Nejvhodnější umístění u objektu jižní strana-ochrana proti sněhu, odmrazování, hluk v prostoru. V dnešním díle se úzce zaměříme na kompresor , který tvoří nejdůležitější část tepelného čerpadla.

Na jeho výkonu závisí ekonomika. Při uvedení kompresoru do chodu jsou nasávány páry chladící kapaliny (chladiva) z výparníku a následně jsou stlačovány na cca Mpa. Normální vzduch bychom tímto . Primární stranou se označuje medium, které odebírá nízkopotenciální teplo většinou z přírodních zdrojů a sekundární stranou nazýváme to medium, do kterého se teplo ze systému předá.

Výkon tepelného čerpadla není konstantní veličina a mění se s pracovními podmínkami stroje. Nejpodstatnější pro celkový topný výkon . U správně navrženého kolektoru rozloženého v zahradě do velké plochy k výraznému vychlazování země nedochází a na vegetaci nemá kolektor v podstatě žádný vliv. V tepelných čerpadlech bývá většinou použit scroll kompresor.

Předpokládaná životnost těchto kompresorů je 2x až 5x delší než životnost srovnatelného pístového kompresoru. Dobrý den, děkujeme za dotaz. Namáhání je vyšší, pokud systém pracuje s vyšší teplotou topné vody, u velkoplošné otopné soustavy typu podlahového vytápění se snižuje.

SCROLL (česky bychom snad mohli použít „spirálový“).

V současných tepelných čerpadlech tento typ prakticky nahradil dřívěji používaný pístový kompresor. Video náhledně ukazuje, jak takový kompresor funguje. Srdcem tepelného čerpadla je kompresor.

Ten je zároveň nejvíce namáhanou částí a jeho životnost se udává kolem let. Celý vtip je právě v tom, že motor, tedy kompresor tepelného čerpadla nevytváří sám o sobě veškeré teplo, ale z tepelného hlediska jen prudce zvyšuje teplotu chladiva. C teplotu vody 70°C, je k vzhledem k ekonomice provozu tepelného čerpadla nevhodný. Všechna naše čerpadla jsou vybavena kompresorem EVI. Systém EVI je založen na principu udržování přijatelné teploty výtlaku kompresoru pomocí přisávání chladných par chladiva do mezirotorového prostoru v průběhu stlačování par chladiva.

Elektricky poháněný kompresor zajišťuje přeměnu nízkopotenciálního tepla získaného z okolního prostředí na teplo využitelné pro ohřev otopné vody. Tento fakt je dán skutečností, že k ceně vlastního tepelného čerpadla je nutno uvažovat ještě s investicí do zemního kolektoru nebo vrtu, případně do napájecí a. Pracovní médium (chladivo) hraje ve fungování tepelného čerpadla význačnou roli. Nízkopotenciální teplo vnějšího prostředí je tedy za pomocí pracovního teplonosného média odebíráno z výparníku a přiváděno do kompresoru. Některá čerpadla zvládnou ještě pracovat i při – 25°C.

Z těchto důvodů není vhodné použití do horských oblastí, kde . Jaké tepelné čerpadlo zvolit? Typ tepelného čerpadla by měl být vybírán s ohledem na konkrétní podmínky lokality. Například v chladných horských oblastech není efektivní využívat tepelné čerpadlo vzduch-voda, ale raději investovat do systému s hlubinným vrtem nebo plošným kolektorem. Laicky řečeno, tepelné čerpadlo lze přirovnat k principu chladničky.

Kapalina ohřátá „přírodním teplem“ se odvádí do výparníku tepelného čerpadla , kde se nízkopotenciální teplo předá chladivu kolujícímu uvnitř zařízení. Venkovní část – výparník odebírající tepelnou energii zdroji tepla (vzduch, země, voda) a vnitřní část – kompresor , tepelný výměník a regulace tepelného čerpadla.