Příkon a výkon

Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W). Poměr mezi (užitečným) výkonem stroje a jeho příkonem vyjadřuje veličina účinnost. Na animaci vidíme dva jednoduché výtahy, který z nich vykoná větší práci (délka řetězů a hmotnost závaží je stejná) ? Kdo odpověděl oba stejně, odpověděl správně.

Práce, potřebná k zvednutí těles je v obou případech stejná.

Podle čeho si ale vybereme lepší výtah? Samotná práce nám k výběru nestačí, . Prakticky: Když ze sítě odebírá zdroj 100W a do počítače dodává (na všech větvích dohromady) 82W, jsou ztráty ve zdroji 18W a jeho účinnost je. Pozor ale na slovíčko činným, protože pokud vezmete (i TrueRMS) voltmetr a . P– P ( příkon – výkon ). Zajímalo by mě kolik vlastně spotřebič bere watů a. Příkon je vždy větší než . Výkon , příkon , účinnost.

V praxi existuje celá řada činností, kterou již místo lidí mohou dělat stroje. Abychom mohli posoudit, jak rychle se práce koná, zavádí se fyzikální veličina výkon. J = W ∙ s (wattsekunda). Tento výkon se určuje dle jednotlivého výkonu světelných zdrojů. Ukaž řešeníUkaž všechna řešení.

Příslušná vyhláška upravuje revizi kotlů s příkonem nad kW, což je vstupní energie. Někde se totiž udává výkon (např. výbojky) a např. Na žárovku (obecně na světelný zdroj) pohlížíme z jedné strany elektrickými veličinami, tedy příkonem, z druhého pohledu však srovnáváme sv. Pro rezistor o odporu R můžeme napsat. U každého elektrického zařízení rozeznáváme: a) výkon , který dodáváme do zařízení = příkon P1.

P – příkon = výkon odebraný ze zdroje energie (u auta výkon obsažený v palivu, u žárovky výkon odebraný ze sítě, …) Účinnost přístroje je dána poměrem. Výpočet výkonu pomocí rychlosti a stálé síly: ➢ Při rovnoměrném pohybu tělesa rychlostí v lze výkon stálé síly F působící ve směru vypočítat: CVIČENÍ 04. Není to nic co bych potřeboval vědět, ale jen ze zvědavosti – příkon zesilovače je nižší nebo vyšší než výkon který jde do reproduktorů?

Někdo mi říká, že příkon je vyšší, to bych pochopil, protože nic nemá 1 účinnost, ale někdo jiný zase tvrdí, že příkon je nižší a vysvětluje to tak, že elektrický výkon je . Elektrická práce, elektrická energie. Princip zahřívání vodiče průchodem proudu.

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí V. Spotřebičem prochází elektrický proud 3mA po dobu minuty. Jakou elektrickou práci vykonají síly elektrického pole ve spotřebiči? Rozdíl mezi sacím výkonem a příkonem vysavače je značný a nelze je zaměňovat.

Udává se ve wattech W, vypočtených jako násobek změřeného podtlaku a průtoku vzduchu změřeného na konci standartní hadice, tedy tam, kde opravdu proud vzduch do sebe sbírá prach. Aby plnil vysavač svou funkci jak na .