Schwarzenberg hrobka

Nachází se poblíž katastru Třeboně II v třeboňském parku jihovýchodně od rybníka Svět, necelé km od třeboňského Masarykova náměstí. Založil ji Jan Adolf II. Novogotický oltář z bílého pískovce, sádry a mramoru je dílem sochaře Josefa Pokorného.

V hrobce byly v zinkových rakvích během let postupně uloženy ostatky (i symbolicky) příslušníků rodu, mezi nimi i kněžna . O stavbu se zasloužili především Jan Adolf II.

Nachází se zde ostatky význačných osobností rodu, mimo jiné zakladatel sekundogenitury Karel Filip, polní maršálek a vítěz nad Napoleonem u Lipska. Přestože vnitřek není přístupný veřejnosti, rozhodně pohled na toto pietní místo a okolní areál s klidnou atmosférou zaujme. Palouk před hrobkou je . Ale nepamatuji si, že by tam někdy chodila i paní Pezoldová,“ uvedl starosta Domanína Pavel . Architektonicky ji měli na starosti . Schwarzenberg se svou manželkou kněžnou Eleonorou.

O zbývající rodový majetek Pezoldová dosud bojovala marně.

Vstup do dědického řízení by však pro . Do podvědomí návštěvníků památek vstoupili Jan Adolf II. Deworetzkého, který byl mj. V kapli dominuje oltář z bílého pískovce, . Do makovice věže byl při svěcení vložen pamětní zápis, sepsaný místním děkanem Františkem Touškem, ve kterém jsou uvedeni mimo jiné i hlavní dodavatelé stavby. Nedaleko zámku Orlík nad Vltavou, v severní části parku, stojí novogotická rodinná hrobka , která byla postavena v polovině 19. Jsou – Jsou v ní uloženy.

Sedlacek in Gothic revival style. Hrobka byla postavena v 70. Lion from small coat of arms of the Czech Republic. Stands in the shadow of trees a short distance from the shore. Novogotická centrální stavba kaple s pohřební kryptou postavená podle projektu Jana Schmidta, upraveného D. Vzhledem k blízkosti rybníků odisolována olověnými deskami.

Doloženy pohřby členů rodové primogenitury. Turistická oblast: Táborsko.

Na hrobku se totiž vztahuje pietní ochrana, která je součástí práva na rodinný život. Pozemky okolo hrobky jí ale soud nepřiřkl. Máte velký majetek, kolaboranti jste sice nebyli, tak vám zabavíme mrtvé. Majetek byl zabaven ne kvůli kolaboraci s . Kategorie : Památníky ( PM ). Region : Jižní Čechy ( JČ ). Odloveno spolecne se Zdejve a Big7a byla to první dnešní keška. Na doporucení mataluda, který tu byl jeden den pred námi, jsme se vydali na tuto kešku.

Autícka jsme nechali u rybnícku u cesty a ke keši se vydali pešky. Procházka zámeckým parkem byla moc pekná.