Světelné elektrické spotřebiče

Světelné spotřebiče v domácnosti. Mění elektrickou energii na světelnou. Zahřejeme–li vlákno elektrickým proudem vydává energii ve formě záření. Teplota – do 5°C – neviditelné infračervené záření.

Jul Některé elektrické spotřebiče jako pračky mrazničky, bubnové sušičky, světelné zdroje, pečící trouby a jiné, musí být označeny dle zákona o hospodaření s energií, energetickými štítky.

Je důležité dobře uvážit, . Elektrické spotřebiče odebírají ze zdroje elektrickou energii. Může to být energie světelná , tepelná, pohybová nebo chemická. Jednoduché spotřebiče můžeme dělit podle účinků elektrického proudu na světelné , tepelné, pohybové a chemické . Oct ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE. Připojují se ke zdrojům el. Podle účinků proudu je dělíme na: tepelné.

Tepelné spotřebiče – přeměňují el.

Hlavní částí je topný drát, který. Elektrický spotřebič je zařízení, které lze připojit ke zdroji elektrického napětí. Při nákupu nového spotřebiče je dobrým vodítkem energetický štítek. Za elektrický spotřebič je považováno komplexní zařízení, které využívá ke své činnosti elektrický proud a elektrickou energii ve většině případů mění na jiný druh energie.

Elektrická energie se v nich přeměňuje na jiné druhy energií. Nejčastěji získáváme z elektrické energie teplo pro vytápění, ohřev vody a vaření, pohybovou energii pro pohon různých strojů a přístrojů, světlo k osvětlování . Kód DOS ÚOS Název položky 27. III Neelektrická svítidla a jejich příslušenství 27.

IV Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla a jejich příslušenství 27. Příloha 1: Značení na některých elektrických spotřebičích a požadavky na návody. To pak může způsobit, třeba i po delší . Poznámka: Výměna světelných zdrojů (žárovek, zářivek a startérů) a výměna závitových pojistek musí být prováděna pouze při vypnutém stavu napájení!

Do naší nabídky jsem zařadili světelené zdroje LED se všesměrovým vyzařováním od známého německého výrobce, jehož produkty jsou již dlouhá léta symbolem kvality. Nové zdoje se skvěle hodí jako náhrada klasických 40W až 100W žárovek. Technické specifikace a ceny naleznete v přiloženém letáku. Udává množství vyzařovaného světla v lumenech (lm).

Jedná se o nejpřesnější parametr, kterým lze mezi sebou světelné zdroje srovnávat z hlediska účinnosti.

Označuje účinnost světelného zdroje . Dec Tuto ochranu je možné rozdělit do několika tří podle toho, jak má být elektrický spotřebič připojen v elektrické instalaci, Celkově máme čtyři třídy, a to třídu I. Na základě směrnice Evropské unie musí být na obale každého světelného zdroje uveden energetický štítek. Užití elektrické energie je uskutečňováno v bezpočtu technologických procesů a je bezprostředně spjato s její spotřebou. V předmětu jsou probírány základní typy elektrických spotřebičů , s rozdělením na elektronické spotřebiče, světelné zdroje, elektrotepelná zařízení a pohony, s orientací na jejich typickou konstrukci, . Správnou odpovědí je varianta d), kterou vybralo studentů, dotázaných zvolilo variantu b), moţnost a) byla vybrána studentů a moţnost c) si vybralo studentů.

Jouleovo teplo je míra změny elektrické energie dodané spotřebiči.