Symbol vhodné do myčky

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ. Výrobek je vhodný pro použití na uvedených typech sporáků a varných desek. Výrobek lze či nelze mýt v myčce nádobí dle uvedeného symbolu. Trouby (sortiment nádobí, pekáčů, zapékacích mis atd.).

Tabulka – Značky pro myčky nádobí. Do tohoto rámce zapadá i předkládaná publikace, nazvaná Grafické značky na předmětech. Výběr elektrotechnických značek z. Jaká je značka pro myčku? Speciální čidla kontrolují stupeň znečištění nádobí a podle toho, zda je mírně, běžně nebo silně znečištěné regulují postup mytí v myčce. Automatické rozmrazování.

Abyste mohli troubu dálkově ovládat, musí být dodatečně vybavena vhodným adaptérem s předplacenou kartou a datovým kabelem ( zvláštní příslušenství). Skleněné a křišťálové nádobí může za určitou dobu ztratit lesk. Houbičky a utěrky na nádobí.

Do myčky nevkládejte předměty znečištěné cigaretovým popelem, voskem ze svíček, lakem, barvou nebo chemikáliemi. Při nákupu nového nádobí se informujte, zda je vhodné do myčky (se značkou „ dishwasher proof“). Já mám například takhle napeptané nebo co sklenice z ikea – ty obyčejnější,ale bohužel i číše na víno. A na obou byl symbol vhodné do myčky. Sklenice, které by dlouhodobě myčku vydržely nemám.

V myčce myju asi let a vyzkoušela jsem leccos, poslední kup byly ty sklenice z ikea. Plasty jsou samostatnou kapitolou – některé jsou vhodné do myčky , jiné se mohou teplem více či méně zdeformovat. Vodítkem je vždy symbol vhodnosti či nevhodnosti mytí v myčce. Pro plasty je nebezpečím vysoká teplota, takže doporučujeme je při mytí dávat do horního koše, topné těleso je totiž dole,“ . Na myčku nádobí nedá dopustit snad nikdo, kdo ji vyzkoušel. Věděli jste ale, že má mnohem víc využití než jen pouhé oplachování zašpiněných talířů, příborů a hrnků?

A tenhle spotřebič vám při jejím úklidu může být neocenitelným pomocníkem, protože do něj . Myčka dokáže zvládnout kopec nádobí za vás, ale některé věci do ní nepatří. Opak je ale pravdou – ne všechno nádobí je do myčky vhodné. Je pravda, že pokud máte kvalitní myčku s. Poznáte to podle symbolu myčky na něm. K) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit. Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. Myčky jsou členěny tak, aby umožnily umýt co nejvíce nádobí a zároveň zajistily co nejlepší výsledek.

Ideální je skládat stejný typ nádobí k sobě, čímž se zajistí, že si například talíře nebrání. Do horního polohovatelného koše je vhodné dávat především sklo a křehké kusy nádobí, protože horní rameno není . V přístroji myjte výhradně kuchyňské potřeby vhodné do myčky na nádobí. Tímto tlačítkem vyberte program, nebo jej drţte 3. Obecné bezpečnostní pokyny.

Důležité bezpečnostní pokyny. Vhodné umístění pro instalaci. Vytřete do sucha a utáhněte. Spusťte program a přesvědčte se, že všechna sůl byla z myčky vypláchnuta. Po doplnění může chvíli trvat, než symbol zhasne.

Tento program není vhodný na připálené jídlo, například na nádobí na pečení. Je také vhodný k mytí nádobí s velmi vysokými nároky na . Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad. Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci.

Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat. Uděluje se například v těchto kategoriích zboží: myčky nádobí, chladničky, prací prostředky, zářivky, barvy a laky, hygienický papír. Pokud je vybraný prostor vhodný pro umístění myčky, odstraňte vrchní kryt, jak je znázorněno na obrázku níže. Stručně a jasně: všechno, co Vaše myčka nádobí potřebuje.

Před prvním použitím si přesto přečtěte návod k instalaci a použití! Nastavená hodnota je ve spotřebiči uložena do paměti.