Tácy pravopis

Při psaní tohoto výrazu se řídíme pouze druhým pravidlem, a proto můžeme napsat vždy pouze „y“ — tácy. Jedná se o výjimku, u podstatných jmen rodu mužského neživotného, která jsou skloňována právě podle vzoru hra se řídíme právě kategorií vzoru a píšeme po „c“ vždy „y“ a nerespektujeme obvyklé pravidlo o psaní . C je měkkou souhláskou, a tak se ve slově táci píše měkké I. Správnou volbou je z hlediska českého pravopisu možnost 1. May Rygaram – proč do toho plácáš nesmysly, když tomu nerozumíš. Céčko není obojetná souhláska.

Přece v jednotném čísle TÁC žádné ypsilon není a je pouze v množném čísle. Tam je y, protože je to koncovka vzniklá skloňováním. Je to jak říká Velefys, skloňování mužských jmen podle vzoru hrad: jednotné . Pravidla českého pravopisu.

SLOVNÍ TVARY: tác ~ tácech ~ tácem ~ tácu ~ tácům ~ tácy. Nezbývá nám tedy nic jiného,. A co zápis koncovek ve slovech tácy , puncy, hecy nebo kecy, která píšeme s y? Nov Pokud se podstatné jméno skloňuje podle vzoru hra píšeme koncovku -Y, i když následuje po písmenu C.

Jak už jsme si řekli dříve, vzor má v pravopise přednost. Píšeme tedy: Na stole ležely tácy s dorty. Tento týden mají být velké hicy. Puncy se umísťují na všechny zlaté šperky, . Pro účely pravopisu se české souhlásky (resp. jim odpovídající písmena) rozlišují na měkké, tvrdé a obojetné.

Skici pana Máci s barevnými táci. Skicy pana Máci s barevnými táci. Poznámka: Tvrdé -y se píše též u podstatných jmen vzoru hrad zakončených na c (např. tácy ). Koncovky podstatných a přídavných jmen Koncovky příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen.

Ve slovních tvarech kecy, tácy a trucy se sice y nevyskytuje v kořeni (jako u předchozích slov) . Poněkud na pomezí stojí písmeno c, které se obvykle chová jako měkké (v kořenech slov domácího původu se po něm píše měkké i), ale pokud předchází koncovce, je v některých vzorech považováno za tvrdé, jindy měkké – srv. Dec Tak jsem si už před dlouhou dobou všimla pár docela používaných slov a já nevím jak se píšou. Tedy aspoň s tím prvním ano. Ale přece by tak nelhala. Měkké i píšeme i po tvrdých souhláskách ve slovech přejatých, včetně vlastních jmen (historie,.

Richard), a v citoslovcích (kikirikí). Slova neckyáda i neckiáda, drakyáda . Feb Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný.

May U písmene c je však třeba dát si pozor na některé výjimky (například na slova tácy , placy, kecy) a na některá slova cizího původu (například cysta). FOTO: Knihy Nejen vyjmenovaná slova lze nalézt v pravidlech českého pravopisu , Zdroj :sxc. Situace je pak nejkomplikovanější u takzvaných obojetných .