Třídění odpadu papír

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.

Nevylévat do kanalizace! BATERIE Sběrné boxy, některé.

Dvě třetiny Čechů odpad třídí. Nepovažují to za nijak složitou věc – do zelených kontejnerů patří sklo, do modrých papír a do žlutých plast. Navíc se mohou občas v domácnosti objevit neobvyklé odpady, se kterými si nemusí správě poradit ani zkušený . Máte v kuchyni koše na tříděný odpad a dbáte na to, abyste každý útržek papíru , plastu nebo láhev hodili do správné nádoby? Správným tříděním můžete proces recyklace zjednodušit a . Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak . Není to nijak složité – žluté kontejnery na plast, modré na papír , zelené na sklo.

Jenomže není papír jako papír a není plast jako plast.

Kam byste vyhodili například karton od vajec? Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru , nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů.

Seznam věcí, které patří a naopak nepatří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad. Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou. K dispozici jsou barevné kontejnery na sklo, papír , biodpad nebo plast.

Tříděním odpadu v domácnosti ušetříte. Je jasné, že sklo patří do zelených kontejnerů, papír do modrých a plast do žlutých. Jenže, co když to není až tak průkazné? Věděli jste, že papírové obaly od vajec do papíru rozhodně nepatří?

Tady je přehled nejčastějších přehmatů při . Podle všech průzkumů jsme evropští rekordmani v třídění odpadu. Pořád ještě jsou u nás zažité chyby, takže v pestrobarevných kontejnerech končí věci, které do nich nepatří. Jenže snaha se často míjí účinkem.

Uhlový papír , vlhčené ubrousky, papírové utěrky a kapesníky. Voskovaný papír – pečící, samolepící.

Sklo, plasty, textil, bioodpad. K výrobě kg papíru je běžně potřeba kg dřeva. Zbytkový komunální odpad. Plast Jako tříděný odpad patří do žlutého kontejneru.

Plastů je několik druhů a poznáte je podle značek PE, PP, PS, PET . PLASTY, fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, . Využitelné složky odpadu tj. Tyto složky odpadů je možné odevzdávat i na sběrných dvorech. TŘÍDĚNÍ ODPADŮ – papír , plast, sklo, nápojové kartony.

PAPÍR: a) co patří do papíru.