Výška napojení kouřovodu

Kotelna bude ze starého chlívku. Jsou zde nízké stropy, klenba tlusté kamené zdi. Nevím ještě jaký kotel koupíme. Dakon Fb Viadrus Unebo něco jiného. Horní strana soklu musí být naprosto vodorovná.

Další tvárnice nesmíme na sokl pokládat, dokud beton soklu dostatečně nevytvrdne.

Stavbu komína prostě neuspěchejte. Na následujícím obrázku jsou vidět dva možné způsoby zapojení kouřovodů z hlediska jejich směru. První (po vodě) je doporučován nově platnou normou. Směr kouřovodů je takový, že zúženým hrdlem míří kouřovody směrem dolů – ke kamnům.

Problém je v tom, že u drtivé většiny kamen a krbů jsou jejich příruby pro . Je pro tento způsob lepší horní nebo zadní vývod kouřovodu ? Vzhledem k velikosti kamen (70cm) a doporučeného umístění nad podlahou (30cm) je pravděpodobně jediná varianta připojení horním vývodem, jelikož minimální výška napojení u komínu je 127cm. Kamna nechceme dávat do vyšší výšky. Zapojení kouřovodu krbových kamen.

Dlouhodobý trend vývoje u krbových kamen je vyrábět topidla s vysokou účinností. Ruku v ruce s vysokou účinností jde i nízká teplota spalin na výstupu (čím vyšší účinnost, tím nižší teplota spalin = nižší komínová ztráta – tj. ztráta teplotou spalin).

S nízkou teplotou spalin na výstupu z . Pokud použijete systém přímého kouřovodu s funkcí komínu např. To se hodí do RD typu bungalov apod. Jinak napojení ve výšce 3m doporučuji na připojení sopouchu 90°, ale na krbové vložky přece jen funguje . První komplikací bývá sestava komínové paty (spodní části komína), která má vždy určenou výšku , do které kouřovod nelze připojovat.

V produktovém listu každého systému ji obvykle nalezneme pod údajem o nejmenší možné výšce osy napojení kouřovodu. Například u nejoblíbenějšího komínového . Není zde rozhodující, jaký je průměr průduchu, jeho výška , ani druh materiálu. Jaká je stanovená minimální účinná výška pro komínu pro napojení spotřebiče? Komín je třeba připravit tak, aby bylo možné kamna napojit a zároveň splnit bezpečnostní požadavky na jejich vzdálenosti od dřevěných konstrukcí domu.

Zaústění kouřovodu do komína je pro kamna vždy kolmé a jeho výška se řídí výkresovou dokumentací ke krbovým kamnům. V konečné specifikaci je třeba určit průměr . Napojení kouřovodu se standardně provádí tvarovými T kusy. Při standardní skladbě systému je nejnižší výška osy kouřovodu 1cm.

Na jednom komíně může být připojeno max. Počet připojení je variabilní, závislý na konkrétním návrhu komína, který se odvíjí od světlého průřezu a účinné výšky komína, jmenovitého tepelného výkonu jednotlivých spotřebičů atd. Při zpracování projektu doporučujeme navrhnout .

Mohu na komín o výšce pouhých napojit krbová kamna? Dobrý den, problematiku tzv. Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu obsahuje vše potřebné, pro napojení kouřovodu 90° pro průměr komínu SCHIEDEL UNI PLUS 2mm.

Jak získat napojení kouřovodu v žádané výšce ? Jedno komínové těleso může být složeno z několika průduchů. V tomto případě lze každý průduch použít pro jiný typ paliva. V nabídce firmy Schiedel jsou dvouprůduchové komíny, přičemž průduchy jsou buď stejně velké nebo různé, a navíc se vyrábějí buď s větrací šachtou uprostřed nebo bez ní.

Speciálním příkladem je . Výška napojení kouřovodu vychází ze skladby šamotových prvků. Pomocí dalších tvárnic a vložek lze zvětšovat výšku napojení po cm. Přesnějšího umístění se dosáhne. Ze zkušeností však víme, že při zhoršených tahových podmínkách je výhodnější napojení kouřovodu na horní vývod.

Další stavbu provádíme dle montážního návodu tak, že počítáme se skladbou výšky komína vždy v modulech od až po m, až do výše předpokládaného vyústění sopouchu pro napojení kouřovodu spotřebiče paliv. V technologickém postupu je uvedena minimálně dosažitelná výška sopouchu nad . Odstraníme přebytečný tmel ve spoji uvnitř vložky a spoj vyhladíme vlhou houbičkou.