Zpětný chladič

Skleněných zpětných chladičů s vodním chlazením je možné bezpečně používat ke kondenzaci par o teplotě maximálně do 1°C. Při vyšší teplotě tyto chladiče praskají a je výhodnější použít chladiče vzdušné (tj. takové, kde zdrojem chladu není tekoucí voda, ale pouze vzduch). Chladič kuličkový dle Allihna, se dvěma NZ, SIMAX. Velmi často se používá jako zpětný chladič.

Materiál Borosilikátové sklo 3. Zpětný chladič zabraňuje úniku par z aparatury, přičemž kondenzát se vrací zpět k vroucí kapalině.

Chladící vodu do chladiče pouštíme jen opatrně, abychom zbytečně nenatlakovali hadici – může pak dojít ke sklouznutí přívodní hadice z chladiče a následnému vodotrysku po . Zpětná titrace provedení – Duration: 1:49. Mozzarella, korbáčky nebo parenica. Pokud získaná pára zpětně kondenzuje, spotřebované teplo se uvolňuje jako měrné skupenské teplo kondenzace (molární skupenské teplo kondenzace). Při destilaci kapalin s vyšší teplotou varu se používá vzdušný chladič , který je tvořený jednoduchou dlouhou skleněnou trubicí.

Prasárničky – reflux (var pod zpětným chladičem ). Texty a případná podrobnější vysvětlení budou rozšířeny a doplněny příležitostně. Nelze nasazovat chladič na baňku, která není pevně uchycena. V takovéto situaci stačí trocha nepozornosti, zavadit o baňku a rozbít ji.

Navíc nemá smysl nasazovat chladič – když se . Raschigovy kroužky, kovové spirálky, proděravěná skleněná látka) připojená k nádobě se zahřívanou kapalnou směsí. Nahoře je na kolonu připojena hlava kolony, obsahující chladič a zařízení, umožňující vracet . Laboratorní zpětný chladič bublinový za 8Kč. Tato nabídka od prodejce Vasek_D byla archivována dne 28.

Tento předmět byl vydražen v aukci a prodán za cenu 8Kč. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky na Aukru! K ochlazení par kapalin slouží chladiče. Má-li se kondenzát vzniklý ochlazením par z reakční směsi vracet zpět do reakční nádoby, použijeme chladič zpětný , odvádí-li se kondenzát do jímadla, jde o chladič sestupný.

Chladicím mediem bývá nejčastěji voda nebo vzduch. Jako zpětné vodní chladiče se používají Liebigův . CHLADIČ KULIČKOVÝ PODLE ALLIHNA SE DVĚMA NZ. Zařízení na obrázku schématicky znázorňuje celou soustavu včetně parciálního kondenzátoru ( chladič 1), jehož řízením lze ovlivňovat zpětný tok do kolony.

Jeho použití je vhodné právě u malých zařízení.